»

TCT Lương thực miền Bắc báo cáo tình hình xắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (2-4-2018)

1- Công văn 173/TCTLTMB-KHQLV ngày 23/03/2018 tải tại đây

2- Báo cáo tiền lương tải tại đây

Tổng công ty Lương thực miền Bắc báo cáo tình hình xắp xếp, đổi mới doanh nghiệp1 (2-4-2018)

1- Công văn 173/TCTLTMB-KHQLV ngày 23/03/2018 tải tại đây

2- Báo cáo tiền lương tải tại đây

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018-2023 (22-2-2018)

Trong 02 ngày mùng 01-02/02/2018 tại Thủ đô Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023, có 105 đại biểu chính thức, là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 2.500 đoàn viên công đoàn đã về dự Đại hội.

Chính phủ ban hành Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (24-1-2018)

Ngày 3/1/2018, Chính phủ đã ban hànhNghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền bắc.

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 2010949
Đặt làm trang chủLên đầu trang