» Công bố thông tin

TCTLTMB: Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ (8-10-2018)

Tải Quyết định 267/QĐ-TCTLTMB-ĐTXD ngày 08/10/2018 Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ tại đây

TCTLTMB: Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ (25-9-2018)

Tải Quyết định 222/QĐ-TCTLTMB-ĐTXD ngày 17/09/2018 phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ tại đây

TCTLTMB: Công văn số 708/TCTLTMB-KHQLV ngày 18/09/2018 v/v phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp và các doanh nghiệp thành viên của TCTLTMB (20-9-2018)

Tải Công văn số 708/TCTLTMB-KHQLV ngày 18/09/2018 v/v phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp và các doanh nghiệp thành viên của TCTLTMB tại đây

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 2813774
Đặt làm trang chủLên đầu trang