Bộ nhận dạng thương hiệu

 

Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã xây dựng được hệ thống nhận dạng thương hiệu bằng hình ảnh như sau:

 

LOGO

 

 

 

 

BIỂN HIỆU 

 

 

(Vinafood1)

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 1996796
Đặt làm trang chủLên đầu trang