Mẫu biểu Kế hoạch Kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020

Tải mẫu biểu Kế hoạch Kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020 tại đây

Ban KHKD&SXCB

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 5044993
Đặt làm trang chủLên đầu trang