Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh

(Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 07 tháng 04 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh)

1.        Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh

         Địa chỉ: Tổ 21 – Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

         Điện thoại: 04. 3883 2338                           Fax: 04. 3883 2559

2.        Ngành nghề kinh doanh chính           :   Chế biến, mua bán, xuất nhập khẩu lương thực, nông sản, thực phẩm; hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác..

3.        Vốn điều lệ thực góp                             :   2.000.000.000 đồng

4.        Vốn của Tổng Công ty LTMB tại

        tổ chức có cổ phần được chào bán

        (theo mệnh giá)                                     :   600.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 30,00% vốn điều lệ thực góp)

5.        Điều kiện tham gia đấu giá                  :   Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh. 

6.        Tổ chức thực hiện bán đấu giá            :   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

7.        Cổ phần chào bán:

-   Loại cổ phần chào bán                         :   Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

-   Mệnh giá                                             :   10.000 đồng/cổ phần.               

-   Tổng số lượng cổ phần chào bán        :   60.000 cổ phần.

-   Hình thức bán cổ phần                        :   Bán đấu giá công khai.

-   Giá khởi điểm đấu giá                         :   10.000 đồng/cổ phần.

-   Bước giá                                              :   100 đồng/cổ phần .

8.        Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:

-   Thời gian         :   Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 16/06/2015 đến trước 16h00’00” ngày 08/07/2015

-   Địa điểm          :   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

                                Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội          

9.        Nộp phiếu tham dự đấu giá:

-    Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp hoặc dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chậm nhất 09h30’ ngày 15/07/2015 theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh.

10.     Tổ chức đấu giá:

-   Thời gian         :   09h00’ ngày 15/07/2015

-   Địa điểm          :   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

11.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 16/07/2015 đến trước 16h00’00’’ ngày 29/07/2015.

12.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/07/2015 đến ngày 22/07/2015.

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh

2. Quy chế bán đấu giá
3. Phụ lục 01 về quản lý và sử dụng đất

4. Phụ lục 02 cơ cấu cổ đông

Ban Tài chính kế toán

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4154555
Đặt làm trang chủLên đầu trang