Bản tin thị trường gạo thế giới ngày 16/9

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-16 đạt 474 tấn, giảm 1% so với 478 triệu tấn của niên vụ trước và giảm so với 477 triệu tấn dự báo trước đó. IGC cho biết, thương mại gạo toàn cầu 2015-16 đạt khoảng 42 triệu tấn, không đổi so với niên vụ trước và dự báo trước đó.

 

Theo số liệu của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS), lượng gạo dự trữ của Philippines trong tháng 10/2015 tăng trở lại sau khi giảm 4 tháng liên tiếp, chủ yếu do nhập khẩu tăng.

 

Lượng gạo lưu kho trong tháng 10 đạt 2,2 triệu tấn, tăng 12,2% so với 1,96 triệu tấn trong tháng 9 và tăng 21,5% so với 1,81 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Lượng gạo dự trữ của hộ gia đình trong tháng 10 đạt 780.000 tấn (chiếm 35,4% tổng lượng gạo dự trữ), giảm 6% so với 830.000 tấn cùng kỳ năm ngoái; lượng gạo dự trữ thương mại 670.000 tấn (chiếm 34,3%), tăng 29% so với cùng kỳ; và dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) 750.000 tấn (chiếm 30,3%), tăng 67% so với 450.000 tấn cùng kỳ.

 

Tồn kho cuối vụ đạt khoảng 94 triệu tấn, giảm 1% so với 107 triệu tấn của niên vụ 2014-15 và giảm 1 triệu tấn so với 95 triệu tấn dự báo trước đó. Trong báo cáo triển vọng ngành hàng lúa gạo tháng 10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-16 đạt 474 triệu tấn, giảm 1% so với niên vụ trước do diện tích cũng như năng suất giảm.

 

USDA cũng dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2015 đạt 42,4 triệu tấn, giảm 2% so với 43,2 triệu tấn năm trước. USDA Post ước tính xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 đạt 9 triệu tấn, giảm 24% so với 11,8 triệu tấn năm trước do nguồn cung thắt chặt.

 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm dương lịch 2015 đạt kỷ lục 11,5 triệu tấn. Dự đoán, xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục ổn định trong những tháng cuối năm 2015 do giá nội địa ở mức thấp và nhu cầu xuất khẩu ổn định. Ước sản lượng gạo của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 đạt 103 triệu tấn, giảm so với 104,8 triệu tấn niên vụ 2014-2015. Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu thu mua gạo trong niên vụ 2015-2016.

 

Tính đến 25/10/2015 Chính phủ Ấn Độ đã thu mua được 6,54 triệu tấn so với 5,05 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ đặt mục tiêu thu mua 30 triệu tấn trong niên vụ này. Giá gạo nội địa tại Ấn Độ trong tháng 10 giảm và dự đoán tiếp tục giảm trong tháng 11 do vào vụ thu hoạch.

 

Tồn kho cuối vụ niên vụ 2015-2016 ước đạt 12,66 triệu tấn, giảm so với 17,7 triệu tấn niên vụ 2014- 2015 và giảm so với 11,906 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.

 

GIÁ GẠO THẾ GIỚI 

 

Gạo trắng – chất lượng cao  (Cơ sở giá: USD/tấn, giá FOB)

Gạo Việt Nam 5% tấm

370-380

Gạo Thái Lan 100% hạng B

365-375

Gạo Ấn Độ 5% tấm

345-355

Gạo Pakistan 5% tấm

315-325

Gạo Myanmar 5% tấm

415-425

Gạo Cambodia 5% tấm

415-425

Gạo Mỹ 4% tấm

490-510

Gạo Uruguay 5% tấm

535-545

Gạo Argentina 5% tấm

530-540

 

Gạo trắng – chất lượng trung bình (Cơ sở giá: USD/tấn, giá FOB)

Gạo Việt Nam 25% tấm

355-365

Gạo Thái Lan 25% tấm

345-355

Gạo Pakistan 25% tấm

290-300

Gạo Cambodia 25% tấm

400-410

Gạo Ấn Độ 25% tấm

325-335

Gạo Mỹ 15% tấm

500-510

 

Gạo thơm (Cơ sở giá: USD/tấn, giá FOB)

Gạo Việt Nam Jasmine

460-470

Gạo Thái Lan Hommali 92%

785-795

Gạo Cambodia Phka Mails

830-840

 

Gạo tấm (Cơ sở giá: USD/tấn, giá FOB)

Gạo Việt Nam 100% tấm

335-345

Gạo Thái Lan A1 Super

325-335

Gạo Pakistan 100% tấm

280-290

Gạo Cambodia A1 Super

285-295

Gạo Ấn Độ 100% tấm

330-340

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ogyza

 

* Bảng giá cả thị trường nêu trên chỉ có tính chất tham khảo. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến việc các tổ chức/cá nhân trích dẫn, sử dụng thông tin đăng tải để sử dụng vào các mục đích kinh doanh thương mai của các tổ chức cá nhân này. 

 

* Đơn vị cập nhật: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc


 

 

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 5045128
Đặt làm trang chủLên đầu trang