Quyết định phê duyệt Kế hoạch 2018 của Tổng công ty và chấp thuận của Bộ chủ quản

Tải Quyết định về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018 Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại đây
Tải Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại đây

Ban Kế hoạch quản lý và đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 4941644
Đặt làm trang chủLên đầu trang