Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

Nội dung công bố gồm:
- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020
Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018
- Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của doanh nghiệp
- Báo cáo tài chính năm 2017
 
Tải nội dung công bố thông tin tại đây
 

Ban Kế hoạch quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 4599009
Đặt làm trang chủLên đầu trang