TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 13/3/2020, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã có Công văn số 1200 -CV/ĐU gửi Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thành niên Tổng công ty va các đơn vị thành viên Tổng công ty về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo về nội dung này. Toàn văn văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty được xem tại đây.

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 4941773
Đặt làm trang chủLên đầu trang