Đảng ủy TCTLTMB: Phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Ngày 26/2/2013 tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2013của Đảng ủy Tổng công ty đã nêu rõ: trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Tổng công ty vẫn duy trì tốt hoạt động, kinh doanh có lãi, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Cụ thể tổng doanh thu 17.261 tỷ đồng (đạt 111% KH); lợi nhuận trước thuế 754 tỷ đồng  (đạt 297% KH); nộp ngân sách nhà nước 721 tỷ đồng (đạt 162% KH);  công tác quản lý, sử dụng vốn, tổng vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty đã có mức tăng ổn định. Việc tăng quy mô về vốn đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty, tạo tiền đề hiện thực hoá các mục tiêu xây dựng phát triển của Tổng công ty. Qua hoạt động tiếp tục khẳng định được vai trò của Tổng công ty đối với nhiệm vụ bình ổn thị trường lương thực, tiêu thụ hành hóa nông sản cho nông dân ở các tỉnh miền Bắc và thu mua muối cho bà con diêm dân trong cả nước.

 Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên. Cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết của Đảng bằng các chương trình hành động của Đảng bộ, phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, thống nhất tổ chức thực hiện. Thông qua việc ban hành sửa đổi các quy chế hoạt động về công tác quản lý cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ về cơ sở; kịp thời ban hành các chương trình hành động, kết luận về từng nội dung công việc, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2013 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, đặc biệt trong điều kiện kinh doanh hết sức khó khăn nhưng năm 2013 Tổng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, trong thời gian ngắn Tổng công ty cũng đã thoái vốn đầu tư tại 3 ngân hàng, bảo toàn vốn đầu tư và đảm bảo có lãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty còn có một số hạn chế, thiếu sót mà UBKT Trung ương đã chỉ ra, đồng chí đề nghị thời gian Đảng ủy Tổng công ty cần khắc phục sửa chữa kịp thời, tập trung vào công tác chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhât trong nội bộ, triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối đã ban hành, bên cạnh việc lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cần chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 sắp tới.

Tại hội nghị các đại biểu đã dành phần lớn thời gian, tập trung thảo luận đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014, trong đó xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên. Phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty mẹ với các đơn vị thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; thoái vốn tại các công ty con và chuẩn bị điều kiện tiến tới cổ phần hóa Tổng công ty mẹ sau năm 2015; Dự kiến doanh thu tăng trưởng 7%; đảm bảo kinh doanh có lãi, nộp ngân sách nhà nước theo quy định, thu nhập bình quân tăng 5%; thực hiện công tác an sinh xã hội tổng giá trị khoảng 15-20 tỷ đồng.  Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là công tác tư tưởng liên quan đến chế độ, chính sách người lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.  

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Trần Bá Hoàn- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV Tổng công ty

phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty

báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm- Ủy viên BTV, Tổng giám đốc Tổng công ty

phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên BTV, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Biên tập Trang TTĐT

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 5153106
Đặt làm trang chủLên đầu trang