TCTLTMB: Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II

Ngày 21/7/2016 tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty khẳng định: Đại hội XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Học tập, quán triệt Nghị quyết không chỉ là công việc nghe báo cáo viên trình bày, mà còn là quá trình tự nghiên cứu, trao đổi thảo luận để hiểu sâu sắc hơn và điều quan trọng hơn đó là vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội vào tình hình cụ thể đơn vị, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp…

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực Miền Bắc yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến tất cả cán bộ công nhân viên và người lao động trong đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải có kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ đọng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền đơn vị và người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Trung ương  truyền đạt đầy đủ nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và tập trung thảo luận nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:                                                                                  

Đ/c Phan Xuân Quế, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

PGS,TS: Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty truyền đạt nội dung

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và triển  khai Chương trình hành động của Đảng ủy Tông công ty.

Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 4916066
Đặt làm trang chủLên đầu trang