Tổng công ty Lương thực miền Bắc giữ vững vị trí đơn vị xuất khẩu gạo hàng đầu nhà nước

VTV.vn - Trong 2 ngày 2 và 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hồ Sĩ Hùng, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tổ công tác số 2 Đảng ủy Đảng ủy Khối và 133 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty lương thực miền Bắc.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Đỗ Trần Hoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Trần Sơn Hà, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc.

Theo báo cáo chính trị do đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trình bày, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, trong tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 bùng phát toàn cầu có khả năng gây suy thoái kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty xuất hiện thêm thách thức.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị thành viên và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty đã phấn đấu, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, công tác xây dựng Đảng ngày càng được củng cố và có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, từ 2015-2019, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đố 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch của cơ quan chủ sở hữu giao; vốn nhà nước được duy trì và phát triển, đến nay tổng tài sản đạt 12.500 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn 2015-2019 được duy trì bình quân ở mức 4-5%/năm; hoàn thành nộp ngân sách nhà nước 100% theo kế hoạch; bảo đảm ổn định việc làm của người lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 5,9 triệu đồng/người/năm.

Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai tái cơ cấu lại trong giai đoạn 2018-2020 mà trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt. Đến nay, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa 02 công ty: Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên đang triển khai các bước của quy trình cổ phần hóa theo quy định; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty theo lộ trình đã được phê duyệt. Đồng thời, Tổng công ty đã tổ chức bán đấu giá để chuyển nhượng cổ phần tại 07 doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện thoái vốn tại các đơn vị công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định, thu hồi vốn hiệu quả.

Với nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty còn tham gia tích cực vào công tác phòng chống thiên tai, thông qua việc dự trữ nguồn hàng và kịp thời cung ứng lương thực cho các địa phương bị thiên tai bão lũ, theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Tổng công ty luôn chú trọng kinh doanh phục vụ thị trường nội địa, mỗi năm tiêu thụ 1-1,5 triệu tấn gạo. Tổng công ty luôn chủ động chuẩn bị lượng gạo dự trữ lưu thông 300-400 ngàn tấn tại các địa bàn trọng điểm. Điển hình như đầu năm 2020, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân Thủ đô Hà Nội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo bảo duy trì ổn định lượng gạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường sản xuất, chế biến đầy đủ lượng gạo, mở cửa tất cả các điểm bán gạo bình ổn giá, cung ứng đầy đủ mặt hàng gạo cho hệ thống phân phối và bán lẻ, các hệ thống siêu thị…Trong mọi trường hợp, Tổng công ty đều sẵn sàng có kế hoạch cụ thể và chủ động nguồn hàng đảm bảo an ninh lương thực, cung ứng đầy đủ, kịp thời để bình ổn thị trường cho nhân dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phạm Tấn Công cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tổng công ty. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty thực hiện tốt những nội dung trong nhiệm kỳ tới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp, quan tâm phát triển Đảng đối với lao động trẻ, có trình độ, năng lực. Cần kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Quyết liệu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại Tổng Công ty, trong đó có cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương số 12, Chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với giai đoạn mới, đảm bảo giữ vững vai trò chỉ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong đảm bảo an ninh lương thực, ổn định thị trường, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Là doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh chính là lương thực, nông sản và muối, những mặt hàng nhạy cảm và có tác động trực tiếp đến quan hệ cung cầu trong phạm vi rộng lớn của thị trường trong nước và thế giới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy đề ra các giải pháp đột phát để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, đảm bảo thắng lợi trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, chú trọng các giải pháp về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tiếp tục quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống của cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong đó, cần tiếp tục duy trì, giữ vững vị trí là đơn vị xuất khẩu gạo hàng đầu của nhà nước. Tập trung nâng cao năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản xuất, sản phẩm hàng hóa, đột phá năng lực cạnh tranh cả thị trường trong nước và quốc tế.

Với phương châm "Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển", Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng công ty tại Đại hội. Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Theo Báo điện tử VTV.vn

Các tin khác

Lượt truy cập: 4915986
Đặt làm trang chủLên đầu trang