ĐUTCT Lương thực miền Bắc: Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ngày 09/3/2017 tại thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Tuyên giáo và UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc có các đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở; các đồng chí Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 nêu rõ: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Tổng công ty vẫn duy trì tốt hoạt động, kinh doanh có lãi, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu mua tạm trữ muối, đề án dự trữ lưu thông đảm bảo an ninh lương thực, tiêu thụ hành hóa nông sản cho nông dân ở các tỉnh miền Bắc.

Công tác xây dựng đảng được chú trọng, đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên. Năm 2016 tập trung tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết của đảng bằng các chương trình hành động, kết luận của BCH, BTV Đảng ủy Tổng công ty, phù hợp với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp để thống nhất tổ chức thực hiện; phát huy tốt quy chế phối hợp trong tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty, tất cả các nội dung công việc liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được trao đổi bàn bạc công khai, dân chủ trong tập thể lãnh đạo Tổng công ty, để thống nhất tổ chức thực hiện...

Tại hội nghị các đại biểu đã dành phần lớn thời gian, tập trung thảo luận đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017, trong đó xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên. Phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty mẹ với các đơn vị thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tái cơ cấu thoái vốn, giảm vốn đầu tư  tại các công ty con và chuẩn bị điều kiện để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc vào cuối năm 2017.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động toàn Tổng công ty cố gắng vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, đồng chí đề nghị Đảng bộ  Tổng công ty tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc và có hiệu quả trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm hơn nữa công tác nhân sự và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm để giải quyết triệt để; triển khai tốt công tác dân vận, vận động đảng viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2017; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Tổng công ty, gắn với việc xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung đưa ra các giải pháp để nâng cao khả năng nghiên cứu, nắm bắt, xử lý thông tin, dự báo chiến lược để giữ vững được thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước, nâng cao năng suất lao động, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực, có phẩm chất để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; triển khai thực hiện chủ trương cổ phần hóa Công ty mẹ -Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt..

Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; trao tặng bằng khen Đảng ủy Khối DNTW cho các tập thể và cá nhân./.

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty,

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty báo cáo

tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy,

Tổng Giám đốc Tổng công ty, phát biểu tổng kết hội nghị.

Đ/c Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW,

trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Nguyễn Đức Sơn

Trao Bằng khen Đảng ủy Khối DNTW cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các đại biểu dự hội nghị.

Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 3795312
Đặt làm trang chủLên đầu trang