Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Muối Bạc Liêu

Quý khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm sau đây./.

1. Thông báo bán đấu giá Công ty Cổ phần Muối Bạc LIêu

2. Quy chế và bản công bố thông tin
3. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm

4. Công văn của Ủy ban Chứng khoán nhà nước

5. Đơn đăng ký tham gia đấu giá 

Ban Tài chính kế toán

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4915974
Đặt làm trang chủLên đầu trang