TCT Lương thực miền Bắc phê duyệt KH SXKD, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018

Tải  QĐ phê duyệt KH SXKD, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018 của công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên tại đây và của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam tại đây

Ban Kế hoạch quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 5153170
Đặt làm trang chủLên đầu trang