Công bố thông tin » Điều lệ Tổng công ty

Giấy đăng ký kinh doanh (19-9-2016)

Xem giấy đăng ký kinh doanh tại đây

Nghị định số 12/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (8-7-2014)

Ngày 25/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Tải Nghị định số 12/2014/NĐ-CP tại đây

  • Trang:
  • 1

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4915925
Đặt làm trang chủLên đầu trang