Tổng công ty Lương thực miền Bắc đón nhận cờ Thi đua UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng ngày 12/10/2020 tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã vinh dự được đón nhận cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng.

 Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua công tác thi đua của Tổng công ty Lương thực miền Bắc không ngừng đổi mới cả về hình thức, nội dung và chất lượng. Tổng công ty thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Bác về công tác thi đua, coi việc vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, là động lực thu hút, động viên các tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất hinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinafoof1đón nhận cờ Thi đua của UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp

Các phong trào thi đua chủ yếu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn với lĩnh vực hoạt động, điển hình như phong trào thi đua: “Phát huy tinh thần Trí tuệ - Đoàn kết - Đổi mới và Phát triển bền vững, động viên sức mạnh của cán bộ CNV lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty 2015-2020”, “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và trong hoạt động tổ chức công đoàn”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các đơn vị. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, Tổng công ty đã tổ chức phát động các đợt thi đua đột xuất, tập trung vào các đợt cao điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao như các đợt thi đua tập trung cho công tác thu mua tạm trữ lúa gạo năm 2016-2019, thu mua tạm trữ muối năm 2015, 2016, tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn ... đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

Song song với việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, Tổng công ty kịp thời thực hiện sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xây dựng các điển hình tiên tiến tạo động lực và sức lan tỏa của phong trào đến các hoạt động của đơn vị.

Qua phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống của doanh nghiệp, người lao động yêu quý gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, nỗ lực phấn đấu thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, tạo sức mạnh đoàn kết để xây dựng Tổng công ty phát triển. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD từ 2015-2019 Tổng công ty Lương thực miền Bắc luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan chủ sở hữu giao, Tổng công ty được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xếp Doanh nghiệp đạt loại A. Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn đảm bảo, thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng. Đảng bộ Tổng công ty luôn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật./. 

 

Theo Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Các tin khác

Lượt truy cập: 4747215
Đặt làm trang chủLên đầu trang