TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 01/02/2018, tại tòa nhà Vinafood1, số 6 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của toàn Tổng công ty.

Tham dự  Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Quế - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Tổng giám đốc Tổng công ty, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Chủ tịch công đoàn, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị phụ thuộc, Trưởng, phó trưởng Ban chuyên môn và toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan Văn phòng Tổng công ty; Người đại diện phần vốn đầu tư của Tổng công ty và Ban lãnh đạo của các công ty thành viên, công ty liên kết. Đồng chí Phan Xuân Quế - Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.

(Ảnh toàn cảnh của Hội nghị và của Chủ tọa)

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bằng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Năm 2017, hoạt động sản  xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn song với quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, lãnh đạo Tổng công ty và sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ các Bộ, Ban ngành, tập thể Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã đoàn kết, bám sát thực tiễn, kịp thời lãnh đạo, đề ra các giải pháp vừa thận trọng vừa linh hoạt với mục tiêu giữ vững thị trường, đảm bảo đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch được giao, ổn định và phát triển Tổng công ty và các đơn vị thành viên, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành và cả nước.

Trong năm 2018, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm bản lề 2018, tạo bước đệm vững chắc để phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020;  đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp mà trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư sau khi Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp và hiệu quả vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác cũng như nhiều nội dung công việc khác.

(Đồng chí Phạm Thanh Bằng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty)

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty trình bày báo cáo đánh giá của Hội đồng thành viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2018 và đề xuất kiến nghị.

(Đồng chí Nguyễn Đức Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty)

Hội nghị cũng đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến tham luận của các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên, công ty liên kết... . Các ý kiến đã nêu ra những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để khắc phục tồn tại và nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 

 

 

 

Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Tổng giám đốc Tổng công ty cám ơn, ghi nhận những ý kiến tham luận đóng góp cho hội nghị và chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của toàn Tổng công ty.

(Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Tổng Giám đốc Tổng công ty)

Đồng chí Phan Xuân Quế - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty giao nhiệm vụ năm 2018 cho người đại diện vốn Tổng công ty. Đồng chí Phan Xuân Quế cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty trong năm vừa qua, đồng thời kêu gọi toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, hăng hái thi đua để hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

(Đồng chí Phan Xuân Quế - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty)

Tổng công ty lương thực miền bắc

Các tin khác

Lượt truy cập: 3703264
Đặt làm trang chủLên đầu trang