Báo cáo công bố thông tin theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2015-2017).

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017.

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.

Ban Kế hoạch và Quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 5153161
Đặt làm trang chủLên đầu trang